Kdo je multimedijec v medijski produkciji?

Kdo je multimedijec v medijski produkciji?

Kdo je multimedijec v medijski produkciji?

Multimedija je izraz, ki označuje večpredstavnost, torej kombinacijo več medijev, kot so slika, zvok, animacija, video, grafika, programska koda in besedilo združeni v neko aplikacijo, medijski produkt. Namen medijskih produktov je promocija, predstavitev posameznikov, storitev, produktov in posredovanje drugih informacij javnosti. Z mediji se ukvarja vsakdo, ki uporablja računalnik ali drugo elektronsko napravo in pošilja besedilna sporočila, ki so lahko obogatena z grafiko (na primer SMS sporočila z emocijskimi ikonami) ali animacijo (običajno gre za preproste vnaprej izdelane gif animacije), video, fotografije in podobno.

 

Leta 2001 sta Gospodarska zbornica Slovenije in Strokovni svet RS za poklicno izobraževanje potrdila verificirano izobrazbo inženir multimedije s katero se pridobi poklic menedžerja multimedijske enote družbe ali tehnični vodja avdiovizualne produkcije. Prva generacija inženirjev multimedije se je vpisala na prvo multimedijsko šolo v Sloveniji Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana (IAM) leta 2003. IAM-u so sledile še druge šole. Danes je več medijskih višjih in visokih šol. Ponujajo različne stopnje in smeri, od grafike, fotografije, avdia, videa, spletne produkcije, managementa do novinarstva. Šole težijo k čimbolj praktičnemu izobraževanju skozi prakso v organizacijah in šolah, se pa po kakovosti med seboj razlikujejo. Pomembno je tudi, da imajo predavatelje iz prakse. Ko pridejo študentje na prakso v organizacijo je možno, da niso dovolj osvojili potrebnih znanj za opravljanje tega zahtevnega poklica ali pa da njihovo znanje ni dovolj povezano s prakso, včasih celo zastarelo. To premostitev med izobraževalno ustanovo in prakso skušamo v društvu zapolniti s povsem praktičnimi projekti, na katerih konkretno delajo študentje in prostovoljci ter tako pridobijo dragocene izkušnje za delo v gospodarstvu ali nevladnih organizacijah.

 

Inženir multimedije je res širok pojem. Lahko gre za človeka operativca, to pomeni, da nekaj snema, montira, fotografira, izdeluje zvok, animacijo, spletno stran, piše besedila in podobno, ali pa gre za srednjega managerja, ki povezuje operativce in vodi multimedijske projekte, ki so lahko snemanje filma, videa, TV in radijskih oddaj, reklamna kampanja, izdelava celostne podobe podjetja ali spletne strani ter drugih programerskih aplikacij. Multimedijski manager se ukvarja s komunikacijo z ljudmi, povezovanjem raznih oddelkov, iskanjem rešitev za projekte, načrtovanjem in skrbništvom budžeta, ocenjevanjem in optimiziranjem stroškov projekta, dokumentacijo in drugimi managerskimi deli. Dober multimedijec bi moral znati načrtovati in organizirati lastno delo in delo sodelavcev, pri čemer naj bi uporabljal kreativnost in iznajdljivost ter aktivno vključeval ostale člane ekipe oziroma oddelkov ali zunanjih sodelavcev.

 

Potrebe podjetij po profilu inženirja multimedije so velika, dostikrat pa se marsikatera niti ne zavedajo, kaj ta poklic prinaša podjetju in kaj zajema. Vedno več je tudi oglaševanja preko socialnih medijev in vedno večja težnja po kakovostnih promocijskih vsebinah. Vse to lahko pokrije multimedijec, ki najprej spozna vsa področja medijev na splošno in se nato v kasnejših letnikih usmeri v določeno ožje področje, bodisi v grafiko, fotografijo, video in avdio ali spletno produkcijo. Ker multimedija zajema res široko področje, ga gotovo ne more pokrivati samo ena oseba, saj so mediji različni. Grafični oblikovalec obvladuje grafiko, vektorsko in bitno, je kreativec in lahko tudi kreira slogane ter besedila. Velikokrat je lahko tudi lektor, vsekakor pa je dobro, da odlično obvlada jezik. V primeru, da ne, mora obvezno obdelovati z lektorji in prevajalci. Fotograf je največkrat tudi snemalec, fotografira statične bitne fotografije in jih obdeluje ali posname video, ki ga dostikrat prepusti montažerju. Montaža je posebno področje, ki zahteva res dosti znanja in je priporočljivo, da se oseba specializira prav samo za to. Animator lahko animira oglasne pasice, video ali dvodimenzionalno predstavitev, poznamo pa tudi tridimenzionalno animacijo, kot so videoigre, filmi, risanke in zahteva tudi specializirano znanje. Izdelovalec spletnih strani je svoje področje, ki zahteva dobro poznavaje programske kode in vizualnega oblikovanja uporabniškega vmesnika, česar običajno ne dela ena oseba. Avdio produkcija tudi zahteva osebo, ki ima dar ustvarjati glasbo in zna obvladovati specifična orodja. Če pa je glasba že ustvarjena, pa se s tem največkrat ukvarja kar montažer, razen seveda v velikih, zahtevnih projektih, kot so filmi in javne predstavitve.

 

Multimedijca dejansko potrebuje vsako podjetje, tudi majhno. Vsaka organizacija potrebuje lepo podobo, logotip, fotografije, video, reklame tako tiskane kot digitalne, animirane oglasne pasice, dobre slogane in kratka besedila. Ko se srečata organizacija in multimedijec priporočamo, da se najprej drug drugegamu dobro predstavita. Podjetje naj predstavi, kaj točno potrebuje in kaj je, multimedijec pa svoja znanja in interesna področja na katerih želi delovati oziroma vidi sebe. Tako bo nastalo odlično sožitje ter plodno sodelovanje.