Vtisi o praksi

Vtisi o praksi

Vtisti o praksi Ana Urbanc

Vtis o praksi: Ana Urbanc

V času šolanja sem morala opraviti 800 ur prakse na področju medijske produkcije. Pri iskanju podjetja, pri katerem bi opravljala, prakso me je vodila želja po opravljanju praktičnega izobraževanje na področju grafičnega oblikovanja. Zaradi lažjega usklajevanja z ostalimi obveznostmi sem iskala prakso, ki bi mi omogočala opravljanje zadolžitev tudi na daljavo. Na spletu sem našla Izobraževalno društvo za medije, kjer sem pod vodstvom mag. Silve Požlep in Roka Križana opravila prakso.

 

Všeč mi je, da sem delala na dejanskih projektih in se prek nalog seznanila s procesom dela z naročniki. Moja mentorica mag. Silva Požlep je povezovala komunikacijo s stranko in mi podajala navodila, jaz pa sem pod njenim vodstvom izoblikovala končne izdelke.

 

Na praksi so mi omogočali rast in razvoj znanj na različnih področjih medijske produkcije. Ne le, da sem pridobila ogromno praktičnih izkušenj, znanja o oblikovanju in programih, sem tudi povečala svoj portfolio, kar mi bo prišlo prav pri iskanju zaposlitve.

 

Mnenje mentorjev:
Ana je prakso pri nas opravljala med letom 2017 in 2019. Dobila je konkretne projekte na področju grafičnega oblikovana, kot je na primer izdelava ikonografike za splet, oblikovanje plakatov ter drugega promocijskega materiala za Zavod Karitas Samarijan. Ana se je na tak način konkretno srečala z zahtevami stranke, s komunikacijo z naročnikom, z odzivnostjo dela na projektih in učenjem vsega, kar lahko pridobi le z izkušnjami skozi konkretno delo, kar je osnova za delo v grafičnem studiu. Ana se do tedaj niti ni zavedala, kaj vse se mora še naučiti, da bi lahko speljala naročnikove projekte od ideje, svetovanja naročniku do izvedbe in tiskarne. Naši mentorji, ki imajo bogate izkušnje na zahtevnih projektih za različne agencije in naročnike na področju oblikovanja in priprave za tisk in izdelave spletnih strani so ji stali ob strani ter bdeli nad kakovostjo njenega dela in opozarjali na napake, ki jih delajo začetniki, ne da bi vedeli zanje.

 

Anina največja odlika je, da ni nikoli odnehala in je na vse možne načine v prostem času iskala rešitve, ter jih tudi našla, pogosto kar sama, brez vodstva mentorjev. Tak način samoizobraževanja bi lahko postavili kot zgled za vse, ki bi radi v življenju nekaj dosegli in postali odlični strokovnjaki.

 

Rok Križan, Ana Urbanc, Silva Požlep
Rok Križan, Ana Urbanc, Silva Požlep

Kaj pa pravijo praktikanti in prostovoljci, ki so v društvu delovali do sredine leta 2018?

V izobraževalnem društvu za medije so do sredine leta 2018 sodelovali različni študentje z več šol in prostovoljci, ki so delali na raznih projektih v sklopu društva. Večina projektov je bila neprofitne narave in brezplačno za naročnike. Po prenovi društva leta 2018 pa smo ubrali tudi drugačen, še bolj organiziran pristop do uporabnikov z več vsebine in novih projektov ter izobraževanj, ki smo jih razširili še na IT ter programiranje.

 

Praksa: Maja Dremelj

Na inštitutu in akademiji za multimedije smo morali opraviti tudi prakso. Ko nam je gospa Silva predstavila potek prakse na Izobraževalnem društvu za medije, sem takoj vedela, da je to enkratna priložnost, da nadgradim moje znanje v praksi, pri fotografiji. Z mojimi sošolci, ki smo skupaj sodelovali pri različnih projektih pri praksi, sem se imela vedno fajn. Silva je bila vedno prijazna in nas usmerjala, da je bil naš cilj uspešen. Tudi, če nam je zmanjkalo časa, zaradi drugih obveznosti na faksu, nam je Silva zaupala in smo lahko oddali naloge za prakso tudi kakšen dan čez rok. Fotografija je moja strast. Ko smo fotografirali različne dogodke (sejme, predavanja, vrt, šale, itd.) sem se res veliko naučila in veliko izvedela ter videla tudi pri samih dogodkih. Pri takih projektih je zelo pomembno, da je ekipa povezana, delovna in tako mi je bilo še lažje in v veliko veselje opravljati prakso na društvu.

 

Mnenje mentorjev:
Maja je bila tista generacija študentov, ki so skoraj vsi radi fotografirali ter snemali. Pri nas je opravljala prakso med leti 2012 in 2015. V teh letih smo naredili veliko fotografij za nevladno organizacijo iz Srbije, za društvo in druge naročnike. Posneli smo tudi predstavitveni video produktov društva Snovatica iz Zaječarja ter predavanja v knjižnici Brezovica. Naredili smo promocijski setveni koledar za Zavod Gamajun. Maja je bila resna in ažurna študentka, ki se je hitro učila in je naredila res vrhunske fotografije.


Praksa: Peter Pertot

pri vaši praksi sem bil zadovoljen, veliko sem se naučil o programu Photoshop in Ilustrator, delal sem digitalne (pdf) knjige, retuše/restavracije starih fotografij, ankete, pasice, brošure, kakšen logo ipd., fotografiranje izdelkov, fotografije vrta + izdelava koledarja.

 

Mnenje mentorjev:
Peter se je lotil vsega, kar smo mu naročili in je zelo rad sodeloval tudi pri ostalih projektih z drugimi študenti, saj so bili razdeljeni v skupine po interesih. Vendar se v društvu vedno potrudimo, da imajo vsi študentje dostop do vseh projektov in znanja, če si tako želijo. Peter, ki je bil pri nas med leti 2012 in 2015 je bil eden izmed njih, ki je delal tako oblikovanje kot fotografijo za več projektov na našem društvu. Zelo smo mu hvaležni za vse originalne ikone in kreativne ideje pri izdelavi koledarja za Zavod Gamajun, ki ga je v celoti zasnoval in izpeljal sam s pomočjo mentorja. Peter se je v ta projekt odlično vklopil, ker mu je bil pisan na kožo. Pomagali smo mu pri boljšem poznavanju programov in celotnem postopku izdelave takega projekta, začenši pri idejni zasnovi, do poznavanja oblikovalskih programov in izvedbe za tisk. Njegovo delo je obsegalo vektorsko in bitno grafiko, kar je kombinacija dveh precej različnih tehonlogij.


Praksa Uroš Babič

Med prakso v društvu IDM sem se naučil različnih veščin s področja medijske produkcije. Ker sem se med študijem začel usmerjati v 3d grafično oblikovanje, sem za društvo imel priložnost ustvariti 3d animacijo njihovega logotipa. Silva mi je s konstruktivnimi napotki pomagala, da je izdelek uspel. Poleg tega sem imel tudi možnost fotografirati Silvino predavanje o njeni knjigi. Naučil sem se na kaj je potrebno biti pozoren ob fotografiranju takega dogodka. Skozi opravljanje prakse sem se spoznal tudi s skeniranjem in urejanjem skeniranega materiala. Z izkušnjo sem bil zelo zadovoljen.

 

Mnenje mentorjev:
Uroš Babič je pri nas opravljal prakso med letom 2014 in 2015. Bil je eden redkih študentov, ki so se odločili za študij 3d animacije. Veseli smo, da je pri nas opravljal prakso, saj je bil izjemno iznajdljiv. S pomočjo sodelovanja mentorjev v društvu in šoli smo prakso izpeljali najbolje možno tako, da smo na koncu dobili odličen produkt, uporabno animacijo za naše promocijske videje, najavno in odjavno špico. Uroš je naredil moderno, kratko, nazorno in prepoznavno animacijo v skladu s takratnimi trendi in tehnologijo.