Oblikovali smo zbornik 2. mednarodnega velnes kongresa

Oblikovali smo zbornik 2. mednarodnega velnes kongresa

Oblikovali smo zbornik 2. mednarodnega velnes kongresa

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana je naša stalna naročnica že precej let. Zanjo smo oblikovali logotip in celostno grafično podobo, vsako leto pa oblikujemo tudi zbornike. Letos smo oblikovali zbornik 2. mednarodnega velnes kongresa, ki je izšel v obliki elektronske knjige. Za naročnico smo prevzeli celoten projekt tako, da smo dali navodila, v kakšni obliki potrebujemo materiale in jih tudi prejeli. Lotili smo se oblikovanja in pregleda besedila, saj nas vedno prosijo, da preverimo še morebitne skrite tipkarske napake, saj so vajeni, da jih naše ostro oko ter dolgoletna praksa odkrijejo in popravijo. Oblikovali smo naslovnico in uredili reklame. Sam dokument smo uredili tako, da smo lahko generirali avtomatsko interaktivno kazalo, katerega povezave vodijo do posameznih poglavij 156 strani obsežnega zbornika. Zaradi dobre odzivnosti stranke smo lahko nalogo opravili pravočasno. Vmes smo še pridobili cip kodo (kataložni zapis pri Narodni univerzitetni knjižnici) ter oddali obvezni izvod zbornika v cobib knjižnični sistem.

 

 

Zbornik >>