MediaLearn
Splošne informacije: Izobraževalno društvo za medije

Splošne informacije: Izobraževalno društvo za medije

Stik

Zaradi narave našega prostovoljnega dela vas prosimo, da stopite z nami v stik preko e pošte.

Vodstvo: medialearn1@gmail.com

Predsednica: silva@medialearn.si

Kdo smo?

Izobraževalno društvo za medije je virtualna multimedijska neprofitna organizacija, ki smo ga strokovnjaki s področja medijev, računalništva in šolstva ustanovili iz potrebe trga.

Vsako leto je pri nas na praksi do 25 študentov in do 15 prostovoljcev, s katerimi delajo certificirani, usposobljeni mentorji in coachi v živo in na daljavo.

Izobraževalno društvo za medije je nastalo zato, ker študentje, ki so končali izobraževanje v medijskih in drugih šolah niso bili zadosti usposobljeni, da bi takoj zasedli delovna mesta. Zato pomagamo z usposabljanji ljudem na konkurenčnem trgu pridobiti nova znanja s področja oblikovanja, videa, avdia, animacije, pisarniških programov ter marketinških predstavitev, ki so jim po običajnih poteh nedosegljiva.

V Izobraževalnem društvu za medije člani pridobijo izkušnje in reference, da postanejo kompetentni na medijskih področjih računalništva, oblikovanja in marketinga.

Leta 2019 smo se odločili, da študente usposabljamo na področju samostojne poti, finančne svobode, samooskrbe in podjetništva, da se osamosvojijo in zaživijo polnovredno življenje. S tem si lahko ustvarijo sanje, prihodnost in lastno vizijo. Na tej poti smo tudi ostali člani društva. Dosegamo izjemne uspehe, saj nekateri motivirani študenti po končanem študijo delajo povsem samostojno, bodisi v lastnih podjetjih ali kot freelancerji, predvsem za tuje trge.

S kom sodelujemo?

Izobraževalno društvo za medije sodeluje z različnimi nevladnimi oziroma neprofitnimi organizacijami in tudi z gospodarstvom, podjetji.

Naši cilji:

Naš cilj je, da postaneta neprofitni in profitni sektor bolj povezana.

V svoje delo vključujemo študente – praktikante in vse vedoželjne prostovoljce.

Sodelujejo lahko na različnih neprofitnih in profitnih projektih, s katerimi jim nudimo možnosti izpopolnjevanja v dobri družbi. Hkrati lahko pridobivajo socialne veščine, komunikacijske sposobnosti ter timske in vodstvene kompetence.

S čim se ukvarjamo?

Izobraževalno društvo za medije se ukvarja z oblikovanjem, izobraževanjem ter pisanjem marketinških besedil za nevladne organizacije, podjetja ter posameznike, digitalnim marketingom in video produkcijo.

Naše delo zajema celoten spekter, od idejne zamisli, inoviranja, oblikovanja, celostnih podob, logotipov, optimiziranja poslovnih procesov s pomočjo tehnologije do izobraževanj in usposabljanj kadra.

Med seboj povezujemo strokovnjake, podjetja, nevladne organizacije, prostovoljce ter študente praktikante.

Z različnimi projekti ustvarjamo priložnosti in nova zelena delovna mesta za posameznike in skupine, da se vključijo v sodobno družbo, hkrati pa se izobražujejo na različnih področjih ter pridobivajo nova znanja.

Naši podatki:

  • polno ime: Kulturno izobraževalno društvo za razvoj medijev in zelenih delovnih mest
  • kratko ime: Izobraževalno društvo za medije
  • matična številka: 2103796000
  • datum vpisa pri registrskem organu: 03.10.2005,
  • registrski organ: Upravna enota Ljubljana Center
  • zastopnica mag. Silva Požlep, predsednica, odgovorna oseba
  • zastopnik Mihael Lipovec, član
sl_SISlovenian