IZOBRAŽEVANJA

Domov/Storitve/Izobraževanja

Razvoj posameznika in organizacije temelji na nenehnem izobraževanju in sprejemanju novega. Izobraževanje je zbiranje izkustev, ki jih ves čas nadgrajujemo in pilimo ter prenašamo v vsakdanje življenje. Brez teorije ne moremo nabirati izkušenj, brez lastnih izkustev pa je teorija neuporabna. Izobražujemo posameznike in time na področju grafičnega oblikovanja ter računalništva.


Zakaj izbrati nas?

Izobraževanja prilagodimo potrebam vsake organizacije, podjetja ali posameznika. Pomagamo pri iskanju ustreznih virov za nadaljnje izobraževanje in na podlagi bogatih izkušenj iz šolstva svetujemo za lažjo in čimbolj učinkovito poklicno in osebno pot naprej. Udeležencem izobraževanja omogočimo povezave in seznam literature s praktičnimi primeri, hkrati pa smo vam vedno na voljo za posvetovanje na izbrano temo. Vsa izobraževanja z veseljem izvedemo na vaši lokaciji, pri čemer so pogoji ustrezna legalna odprtokodna (brezplačna) ali plačljiva programska oprema, zagotovljen prostor in dostop do interneta.


Možnosti

Grafično oblikovanje

Usposabljanje na področju grafičnega oblikovanja zajema znanja uporabe programov za vektorsko grafiko, s katerimi na primer ustvarjamo logotipe (Corel Draw, Adobe Ilustrator, brezplačni Inkscape); za bitno grafiko – urejanje fotografij (Corel Paint, Adobe Photoshop, brezplačni Gimp); za prelom – urejanje brošur, knjig, katalogov … (Adobe Indesign, brezplačni Scribus).

[collapse]
Operacijski sistemi

Pri usposabljanju uporabe operacijskih sistemov imate možnost spoznati osnove računalnika s določenim operacijskim sistemom (Microsoft Windows, brezplačni Ubuntu). Učni načrt prilagodimo vašim potrebam za delo v organizaciji ali doma. Naučite se lahko dela z raziskovalci, s katerimi si uredite mape in pospravite datoteke, vseh možnosti uporabe bližnjic, tipkovnice, miške, dela z internetno pošto, ciljnega raziskovanja in uporabe spletišča, nastavitev računalnika, kopiranja in shranjevanja datotek, namestitve programov in marsikaj drugega, kar morda niti ne veste, da je.

[collapse]
Pisarniški programi in predstavitve

Najbolj pogosto uporabljeni pisarniški programi so plačljivi Microsoft Office ter brezplačni Libre Office ali Google Drive. Vsi omogočajo delo z besedili (Microsoft Word, brezoblačni Libreoffice Word in Google Docs); delo s preglednicami (Microsoft Excel, brezplačni Libreoffice Excel in Google Sheets); delo s predstavitvami (Microsoft Powerpoint, brezplačni Libre Powerpoint in Google Slides). Spoznajte jih in olajšajte si delo.

[collapse]

Povpraševanje

  Ime:

  Priimek:

  Mail:

  Telefon:

  Povprašujem kot:

  Naziv:

  Dejavnost:

  Izbira:

  Koliko udeležencev je predvidenih za izobraževanje?


  Želite sporočiti kakršnekoli dodatne informacije?

  [collapse]