Upravljanje osebnih podatkov

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja Izobraževalno društvo za medije (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

 

Podatki o upravljavcu:

Izobraževalno društvo za medije

Gradnikova cesta 115, 4240 Radovljica

Matična številka: 2103796000

Odgovorna oseba: Silva Požlep

Telefon: 041 433 737

E-pošta: medialearn@gmail.com

 

 

Katere osebne podatke obdelujemo?

Zbiramo in obdelujemo osnovne kontaktne podatke, ki so ime, priimek,  telefonska številka, e-pošta, izobrazba, davčna številka uporabnikov, ki sklenejo z našo organizacijo dogovor o prostovoljnem delu.

 

Osebne podatke lahko obdelujemo na pravnih podlagah za namen članarin.

Imate vedno pravico, da vsako dano privolitev prekličete, zahtevate izbris ali spremembo.

Osnovne osebne podatke hranimo v skladu z zahtevami državnih organom za namen vodenja državne statistike in preverjanja delovanja društva. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

 

Podatke, ki so potrebni za sklenitev dogovorov o prostovoljskem delu hranimo še 5 let od izpolnitve dogovora.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati. V tem primeru ne moremo skleniti dogovora.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

 

Vaše pravice glede osebnih podatkov so:

Da od nas kadarkoli zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;

dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;

popravek netočnih osebnih podatkov;

omejitev obdelave, če oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;

Pritožbo glede osebnih podatkov sprejemamo na e-naslov medialearn@gmail.com ali piano na sedež društva. Imate pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na stik naveden na vrhu tega.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

 

Katere piškotke uporabljamo?

 

NID

google.com HTTP 6 months
Cookie purpose description: Registers a unique ID th at iden tifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.

 

rc::a

google.com HTML Persistent
Cookie purpose description: Th is cookie is used to distin guish between humans and bots. This is ben eficial for the website, in order to make valid reports on the use of th eir website.

 

rc::b

google.com HTML Session
Cookie purpose description: This cookie is used to distin guish between humans and bots.

 

rc::c

google.com HTML Session
Cookie purpose description: This cookie is used to distin guish between humans and bots.

 

Pravno obvestilo:

 

Nismo finančni svetovalci, borzni posredniki ali registrirani investicijski svetovalci in ne priporoča določenih kripto valut, skladov ali katerih koli drugih finančnih instrumentov, ki so omenjeni v člankih. Omenjamo jih zgolj zaradi izobraževalnih namenov. Preden sprejmete kakršnokoli odločitev glede investiranja, se o tem posvetujte s svetovalcem z ustrezno licenco.